Rodoslavci u Ljubinju imaju slatki pelin, beli luk – crne boje, druguju sa travama, došaptavaju sa junačkim precima, kada se prebroje, opet ne tuguju previše, jer znaju za podvale modernog života koje ljude vuku dalje iz svog, iz rodnog mesta.

Nekropola stećaka u selu Vlahovići, smatra se jednom od najlepših i najinteresantnijih, od svih, nastalih u priodu od 14. do 16. veka. Tu je prva crkva posvećena Sv. knezu Lazaru, iz 15. veka, a svuda unaokolo, čatrnje – kameni rezervoari za vodu, nekada uslov opstanka za sve živo u ovom hercegovačkom kršu, pod žarkim suncem… Sada, tu su i vredni i mudri ljudi – rešeni da opstanu, da proizvode najbolje od onoga što im je priroda dala i da se ne žale – nikome.

Call Now ButtonPozovite odmah!