ZRNO ŽIVOTA
 

Život i lepota, spojeni u prirodi kao dar nastao iz ljubavnog zanosa neveste zemlje i božanske iskre kojom je blagoslovena, projavljuju se kroz bezbroje boja i oblika: u cveću, travama, drveću…  Da služe čoveku za  ukrepljenje, očišćenje i isceljenje na putu duhovnog i telesnog zdravlja.

Oslanjajući se na drevno narodno iskustvo, na tradiciju naših vidara, tragamo za darovima neba, zapisanim u lekovitim travama i biljkama i njihovim nektarima, da bi ih izneli pred vas na trpezu ljubavi i zdravlja.

Kao što čovek u vapaju za izgubljenim rajem diže molitveno ruke k nebu nadajući se milosti Božijoj, tako i bilje – nesputano demonima, iskušenjima i slabostima – prima čistu i besplatnu blagodat sa neba, i čuva je za nas. Tako oplemenjeno Duhom života u sebi, svako posađeno zrno tiho zbori i šapatom tajnim priziva zemlju, vazduh i sunce u kolo, koje radosno okreće svoje lučezarne krugove, i bilom životnim raste i rađa.

INFORMACIJE

Uslovi korišćenja
Način kupovine
Uslovi isporuke
Pravo na odustajanje
Najčešća pitanja

KONTAKT

Prvomajska 2/E
11080 Zemun Beograd Srbija
+381 69 393 6996
+381 64 2389 704
office@herbaserbica.com

Call Now ButtonPozovite odmah!