Radoslavci proizvode slatki pelin

Rodoslavci u Ljubinju imaju slatki pelin, beli luk – crne boje, druguju sa travama, došaptavaju sa junačkim precima, kada se prebroje, opet ne tuguju previše, jer znaju za podvale modernog života koje ljude vuku dalje iz svog, iz rodnog mesta. Nekropola stećaka u selu...

Rodoslavci u Ljubinju imaju slatki pelin

Ljubinje. Čuje sve glasove, vidi sve prolaznike i ima taj manir – posmatranja sa predumišljajem. Ako ste dovoljno iskreni, ako ste dobronamerni, onda ćete u Ljubinju saznati sve što je važno i dobro znati. Rodoslavci u Ljubinju imaju slatki pelin, beli luk – crne...

Česte dezinformacije o ljekovima

Na internetu, a naročito na društvenim mrežama, čest sadržaj su savjeti o zdravlju i ljepoti. U medijima su ovi savjeti nekad korektni, a nekada samo naizgled bezopasni. Vrlo često se ovakvi savjeti baziraju na promociji ljekova zasnovanih na biljkama ili govore o...
Call Now ButtonPozovite odmah!